علوم تجربی سوم راهنمایی
تدریس معلم

 

پیوندی است بین دواتم نافلزکه درآن هراتم الکترونی به اشتراک دیگری می گذارد.

تعریف پیوندملکولی:

به هرماده که پیوندکوالانسی داشته باشدگفته می شود.

مثال:ترکیب ملکولی:1-عنصر              ملکول هیدروژن:اتم هیدروژن+اتم هیدروژن

2-ماده مرکب                                   ملکول آب:اتم اکسیژن+دواتم هیدروژن

 

            
دو شنبه 30 آبان 1390برچسب:, :: 16:2
علی شاه حسینی

 

برای نوشتن فرمول شیمیایی نافلزات معمولایک عدد2درپایین جلوی نمادشیمیایی می نویسیم.مانند:

O2_N2_H2

فرمول شیمیایی فلزات مانندنمادشان نوشته می شودیعنی بدون عددنوشته می شود.

درترکیب فلزات بانا فلزات اول درسمت چپ نمادفلزنوشته می شودسپس درسمت راست آن نمادنافلز.           
دو شنبه 30 آبان 1390برچسب:, :: 15:56
علی شاه حسینی

 

 

 

به ارتباط الکترونی اتم ها یاملکول هابایکدیگر گفته می شود.

ازفرمول شیمیایی هرماده می توان فهمید:1-نوع عنصرسازنده ی آن ماده2-تعدادهرنوع ازاتم های آن.مثال:

نماد

فرمول شیمیایی

Na

                                    Na                       اتم سدیم

O

                                    O2                    ملکول اکسیژن

Mg

                                   Mg                      اتم منیزیم

P

                                    P4                       ملکول فسفر

S

                                    S8                        ملکول گوگرد

Oو2H

                                   H2O                             آب

ClوNa

                                  NaCl                          نمک

4HوC

                                    Cl4                                     متان

5چندملکول وچنداتم دارد؟5ملکول و10اتمO2

چندملکول وچنداتم است؟6اتم کربن و12اتم اکسیژن فرمول شیمیایی:                                       6CO2

H2O+2O2                            2H2O2      

                  یک ملکول     دوملکول                 دوملکول                        

         

 

 


           
یک شنبه 29 آبان 1390برچسب:, :: 19:10
علی شاه حسینی

 

به اتم هایی که عدداتمی یکسانی دارندولی عددجرمی آن متفاوت است راایزوتوپ می گویند

تعریف دوم ایزوتوپ:اتم هایی که پرتون یکسانی دارنداما نوترون متفاوتی دارند.

مثال:        614C:613C:615C         .N147:N157:N167             Na. 112311Na:22

ایزوتوپ های نئون رابنویسید.       .Ne1025:Ne1024:Ne1023  :Ne1022:Ne1021 :Ne1020

چهارمین ایزوتوپ منیزیم رابنویسید.                                          Mg1227:Mg1224

بارالکترون=c19-10×6/1

هیدروژن استثنایی ترین عنصرجهان است،زیرایکی ازانواع هیدروژن اصلانوترون ندارد.(H11)

سومین ایزوتوپ هیدروژن تنهاعنصری است که نوترون هایش دوبرابرپروتون هاستH)13)

اگرازاولین ایزوتوپ هیدروژن الکترون بگیریم پروتون خالص به وجودمی آید.           
جمعه 27 آبان 1390برچسب:, :: 22:33
علی شاه حسینی

 

نشان داده می شود.Zعدداتمی:به تعدادپروتون هادرهسته اتم که باحرف

اتمی دارای 7پروتون است.عدداتمی آن چنداست؟7

نشان داده می شود.Aعددجرمی:به جمع پروتون هاونوترون های داخل هسته گفته می شودکه باحرف

سوال:اتمی دارای 5پروتون داردو7تانوترون.عددجرمی آن چنداست؟12=7+5

نمادشیمیایی:به یک یادوحرف ازنام خارجی عنصرکه باحروف انگلیسی نمایش داده می شود.مثال:

Naسدیم    .Sگوگرد:.O.اکسیژن:Hهیدروژن:

که اگردوحرفی باشدحرف اول بزرگ وحرف دوم کوچک نوشته می شود.

نکته:درپشت نمادشیمیایی عددجرمی وعدداتمی نوشته می شود.مثل:

جدول تناوبی:این جدول شامل عناصری است که شخصی به نام مندلیف آن را ابتدا براساس عددجرمی تنظیم کرد.امابعدها فهمیداشتباه کرده واین باربراساس عدداتمی ازچپ به راست           
سه شنبه 24 آبان 1390برچسب:, :: 21:46
علی شاه حسینی

 

نظریه چادویک:1-اومعتقد بودتمام نظرات بورصحیح است فقط درهسته علاوه برپروتون ذرات دیگری به نام نوترون وجوددارد.

نوترون ازترکیب یک پروتون ویک الکترون به وجودآمده.

نکته:حداقل نوترون درهسته=به تعدادپروتون ها.

    حداکثر نوترون درهسته=(تا5/1برابرتعدادپروتون ها).

ضرورت وجودنوترون درهسته:

 

نوترون هاپروتون هارادرهسته درکنارهم نگه می دارد.

جرم پروتون 1837مرتبه سنگین ترازالکترون است           
سه شنبه 24 آبان 1390برچسب:, :: 21:44
علی شاه حسینی

 

۱-اتم دارای یک هسته ی کوچک سنگین ازجنس پروتون بابار+است. 

۲-اتم دارای فضای خالی زیادی است. 

۳-هرالکترون جداگانه روی مداری مجزابه دورهسته می چرخند. 

۴-تعدادالکترون ها=تعدادپروتون ها=اتم خنثی است.             
سه شنبه 24 آبان 1390برچسب:, :: 21:42
علی شاه حسینی

 

۱-اتم دارای یک هسته ی کوچک سنگین ازجنس پروتون بابار+است. 

۲-اتم دارای فضای خالی زیادی است. 

۳-همه ی الکترون هاروی یک مدارهسته رامحاصره کردند.

۴-تعدادالکترون ها=تعدادپروتون ها=اتم خنثی است.             
سه شنبه 24 آبان 1390برچسب:, :: 21:40
علی شاه حسینی

-اتم موادهمگی گرد-توپرولی نرم اند. 

۲-اتم دارای الکترون هایی بابارـاست که درخمیری ازبار+پراکنده اند. 

۳-تعدادالکترون ها=مقدارخمیربار+            
سه شنبه 24 آبان 1390برچسب:, :: 21:39
علی شاه حسینی

 

۱-برخی ازموادازاتم وبرخی دیگرازملکول ساخته شده اند. 

۲-اتم همه ی موادگرد-توپرولی صفت است. 

۳-ازترکیب اتم هاملکول به وجودمی آید:۱-عنصر۲-ماده مرکب.           
سه شنبه 24 آبان 1390برچسب:, :: 21:37
علی شاه حسینی

1-همه ی موادازذرات ریزی به نام اتم ساخته شده اند.

2-اتم موادترش لبه داروتیزاست.

3-اتم موادنرم وشیرین کروی شکل است.           
سه شنبه 24 آبان 1390برچسب:, :: 21:26
علی شاه حسینی

درباره وبلاگ


oloometajrobi3x
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان علوم تجربی سوم راهنمایی و آدرس oloometajrobi3x.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 15
بازدید دیروز : 42
بازدید هفته : 57
بازدید ماه : 606
بازدید کل : 37869
تعداد مطالب : 46
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1

<-PollName->

<-PollItems->مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران

تعبیر خواب آنلاین


فال حافظ


فال امروز


فال انبیاء

فال انبیاء


استخاره آنلاین با قرآن کریم

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت


جاوا اسكریپت


فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
تماس با ما

Pichak go Up

.

Digital Clock - Status Bar

شکلکـ های فـرنـوش